पानी उपचार उपकरण

  • Reverse Osmosis Treatment Equipment

    उल्टो Osmosis उपचार उपकरण

    रिवर्स ओस्मोसिस प्रक्रिया: कच्चा पानी → कच्चा पानी पम्प → बहु-मिडिया फिल्टर → सक्रिय कार्बन फिल्टर → पानी नरम (वैकल्पिक) → प्रेसिजन फिल्टर → उच्च दबाव पम्प → प्राथमिक रिवर्स असमस → पीएच समायोजन → पानी शुद्धिकरण ट्या tank्क → पानी पम्प te पाश्चरिकरण → माइक्रोपोरस फिल्टर → पानी आउटलेट। माध्यमिक रिभर्स ओस्मोसिस प्रक्रिया: कच्चा पानी → कच्चा पानी पम्प → बहु-मीडिया फिल्टर → सक्रिय कार्बन फिल्टर → पानी नरम (वैकल्पिक) → प्रेसिजन फिल्टर → उच्च दबाव पम्प → प्राथमिक रिवर्स असमस → पीएच समायोजन → पानी ट्या tank्क → माध्यमिक पुनः ...